Βασικό κομμάτι της Ελευθερίας οι υποδομές. Το μεάλωμα του συλλόγου, δίνει την δυνατότητα στην Ελευθερία να συνθέτει ηλίκιακά τμήματα σε όλς τις ηλικαικές κατηγορίες, κατά την διαβάθμιση της Ε.Ο.Κ., ενώ διατηρεί και τμήματα πολύ μικρών παιδιώ στις Ακαδημίες. Οι αγωνιστικές επιδόδεις των τμημάτων ως ιστορία, των αγοριών που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα και τουρνουά της Ε.Σ.Κα.Ν.Α., βρίσκονται συντεταγμένες κατά σεζόν στην σελίδα του Ανδρικού, ενώ στην παρούσα υπάρχει μόνο φωτογραφικό υλικό.

Η σελίδα είναι υπό συνεχή ενημέρωση

σεζόν 2008-2009  (αγοριών)

άνδρες Ε.Σ.Κα.Ν.Α. Α ΕΣΚαΝΑ θ. 4η/14 ομ.     κόουτς: Ποτόσογλου, Δυαλυνάς
ΕΦΗΒΟΙ  (γεν.90>)18χρ.> Α ΕΣΚαΝΑ       κόουτς: Δυαλυνάς
ΠΑΙΔΕΣ (γεν.93>)15χρ.> Α ΕΣΚαΝΑ       κόουτς: Πέτσας
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (γεν.94>)14χρ.>            
ΜΙΝΙ (γεν.96>)14χρ.>            
ΠΡΟΜΙΝΙ (γεν.97>)11χρ.>            

2008-2009. ΠΑΙΔ. (> 95 , >15χρ. ){Α κατηγ.} Μια από τις πιο ισχυρές ομάδες παίδων, της ιστορίας μας.

σεζόν 2009-2010  (αγοριών)

άνδρες Ε.Σ.Κα.Ν.Α. Α ΕΣΚαΝΑ θ. 6η/14 ομ.     κόουτς: Ποτόσογλου, Σαββούρδος - Σαββούρδος
ΕΦΗΒΟΙ  (γεν.91>)18χρ.> Α ΕΣΚαΝΑ     υποβ/μός κόουτς: Κουτσούμπας
ΠΑΙΔΕΣ (γεν.94>)15χρ.> Α ΕΣΚαΝΑ     υποβ/μός κόουτς: Πέτσας
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (γεν.95>)14χρ.>            
ΜΙΝΙ (γεν.97>)12χρ.>            
ΠΡΟΜΙΝΙ (γεν.98>)11χρ.>            

σεζόν 2010-2011  (αγοριών)

άνδρες Ε.Σ.Κα.Ν.Α. Α ΕΣΚαΝΑ θ. 8η/14 ομ. 8άδα κυπ.   κόουτς: Σαββούρδος-Καρβούνης-Κουτσούμπας
ΕΦΗΒΟΙ  (γεν.92>)18χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ έως β φάση    κόουτς: Κουτσούμπας
ΠΑΙΔΕΣ (γεν.95>)15χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ έως β φάση    κόουτς: Διολέτης
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (γεν.96>)14χρ.> ΕΣΚαΝΑ     κόουτς: Λάβδας
ΜΙΝΙ (γεν.98>)12χρ.> ΕΣΚαΝΑ     κόουτς: Σταθόπουλος
ΠΡΟΜΙΝΙ (γεν.99>)11χρ.>       κόουτς: Σταθόπουλος

2010-11 ΕΦΗΒ. (> 92 , >18χρ. ){Β κατηγ.} έφτασαν ως τη β φάση

2010-11 ΠΑΙΔ. (> 95 , >15χρ. ){Β κατηγ.} έφτασαν εως τη β φάση

2010-11 ΠΑΜΠ. (> 96 , >14χρ. )

2010-11 ΜΙΝΙ (> 98 , >12χρ. )

2010-11 ΠΡΟΜ. (> 99 , >11χρ. )

σεζόν 2011-2012  (αγοριών)

άνδρες Ε.Σ.Κα.Ν.Α. Α ΕΣΚαΝΑ θ. 12η/14 ομ.   υποβ/μός κόουτς: Κακκαλιάς, Παπαναστασίου
ΕΦΗΒΟΙ  (γεν.93>)18χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ (εννιαία β κατ.) β φάση    κόουτς: Διολέτης
ΠΑΙΔΕΣ (γεν.96>)15χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ (εννιαία β κατ.) β φάση    κόουτς: Λάβδας
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (γεν.97>)14χρ.> ΕΣΚαΝΑ     κόουτς: Λάβδας
ΜΙΝΙ (γεν.99>)12χρ.>  ΕΣΚαΝΑ     κόουτς: Τσάχαλος
ΠΡΟΜΙΝΙ (γεν.00>)11χρ.>       κόουτς: Σταθόπουλος

2011-12 ΕΦΗΒ. (> 93 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2011-12 ΠΑΙΔ. (> 96 , >15χρ. ){Β κατηγ.}

2011-12 ΜΙΝΙ (> 99 , >12χρ. )

σεζόν 2012-2013  (αγοριών)

άνδρες Ε.Σ.Κα.Ν.Α. Α ΕΣΚαΝΑ θ. 12η/14 ομ.   υποβ/μός κόουτς: Κακκαλιάς, Παπαναστασίου
ΕΦΗΒΟΙ  (γεν.94>)18χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ (εννιαία β κατ.) β φάση    κόουτς: Διολέτης
ΠΑΙΔΕΣ (γεν.97>)15χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ (εννιαία β κατ.) β φάση    κόουτς: Λάβδας
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (γεν.98>)14χρ.> ΕΣΚαΝΑ     κόουτς: Λάβδας
ΜΙΝΙ (γεν.00>)12χρ.> ΕΣΚαΝΑ     κόουτς: Σταθόπουλος
ΠΡΟΜΙΝΙ (γεν.01>)11χρ.>       κόουτς: Σταθόπουλος

2012-13 ΕΦΗΒ. (> 94 , >18χρ. ){Β κατηγ.} Με την προβλεπόμενη ίδρυση Γ κατηγορίας, η Ελευθερία, πήρε διαβάθμιση για την επόμενη σεζόν στην Β κατηγ. ενός ομίλου(12 ομ.).

2012-13 ΠΑΙΔ. (> 97 , >15χρ. ){Β κατηγ.} Με την προβλεπόμενη ίδρυση Γ κατηγορίας, η Ελευθερία, πήρε διαβάθμιση για την επόμενη σεζόν στην Β κατηγ. ενός ομίλου(13 ομ.).

2012-13 ΠΑΜΠ. (> 98 , >14χρ. )

2012-13 ΜΙΝΙ. (> 00 , >12χρ. )

2012-13 ΜΙΝΙ. (> 00 , >12χρ. )

2012-13 ΜΙΝΙ. (> 00 , >12χρ. )

2012-13 ΜΙΝΙ. (> 00 , >12χρ. )

2012-13 ΠΡΟΜΙΝΙ. (> 01 , >11χρ. )

σεζόν 2013-2014  (αγοριών)

άνδρες Ε.Σ.Κα.Ν.Α. Α ΕΣΚαΝΑ θ. 14η/14 ομ.   υποβ/μός κόουτς: Σγούρος-Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου
ΕΦΗΒΟΙ  (γεν.95>)18χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ θ.  4η/12 ομ.   κόουτς: Ορφανίδης
ΠΑΙΔΕΣ (γεν.98>)18χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ θ. 10η/12 ομ. υποβ/μός κόουτς: Σταμούλης
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (γεν.99>)14χρ.> ΕΣΚαΝΑ α. φάση   κόουτς: Βελινιάτης
ΜΙΝΙ (γεν.01>)12χρ.> ΕΣΚαΝΑ φ-8 (θ. 7η/45 ομ.)   κόουτς: Τσάχαλος
ΠΡΟΜΙΝΙ (γεν.02>)11χρ.>       κόουτς: Βελινιάτης

2013-14 ΕΦΗΒ. (> 95 , >18χρ. ){Β κατηγ.} 1η σεζόν στην β κατηγ. ενός ομίλου. 4η θέση, και άνοιγμα ενός κύκλου όπου η Ελευθερία θα αποτελέσει την βασική ομάδα αυτής της κατηγορίας.

2013-14 ΕΦΗΒ. (> 95 , >18χρ. ){Β κατηγ.} Διεκδίκησαν ως το φινάλε την 3η θέση ανόδου.

2013-14 ΕΦΗΒ. (> 95 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2013-14 ΕΦΗΒ. (> 95 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2013-14 ΕΦΗΒ. (> 95 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2013-14 ΠΑΙΔ. (> 98 , >15χρ. ){Β κατηγ.} Δυστυχώς ήταν μια κακή σεζόν με την ομάδα να καταλήγει στην Γ κατηγορία.

2013-14 ΠΑΙΔ. (> 98 , >15χρ. ){Β κατηγ.} πτώση

2013-14 ΠΑΙΔ. (> 98 , >15χρ. ){Β κατηγ.} πτώση

2013-14 ΠΑΙΔ. (> 98 , >15χρ. ){Β κατηγ.} πτώση

2013-14 ΠΑΜΠ. (> 99 , >14χρ. )

2013-14 ΜΙΝΙ. (> 01 , >12χρ. ). Μια εξαιρετική ομάδα μίνι, που θα φτάσει ως την τελική φάση των μίνι.