ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

   Αθλητικός Όμιλος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Ο εσωτερικός κανονισμός ρυθμίζει τις σχέσεις του Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ με τους αθλητές του και τους γονείς και κηδεμόνες τους (όσο οι αθλητές είναι ανήλικοι) τόσο στην αγωνιστική όσο και στην γενικότερη συμπεριφορά τους και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον εκάστοτε ισχύοντα αθλητικό νόμο.

Σκοπός του κανονισμού είναι να βοηθήσει στην απόκτηση αυτοπειθαρχίας που προάγει το αθλητικό πνεύμα αλλά και τη δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ για το «ευ αγωνίζεσθαι» και την ορθή συμπεριφορά και παρουσία των αθλητών και αθλητριών ως εκπροσώπους του τμήματος του συλλόγου στο οποίο συμμετέχουν και στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους εντός και εκτός συλλόγου.

Επειδή δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με έναν κανονισμό όλες οι περιπτώσεις που ίσως προκύψουν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, υπενθυμίζουμε ότι ο σύλλογος αναμένει η συμπεριφορά των αθλητών και αθλητριών του μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους να ανταποκρίνεται απόλυτα στις αρχές του αθλητισμού.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

Ο Σύλλογος πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί με τους αθλητές του οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει ο κάθε αθλητής να καταθέσει στον σύλλογο αναλυτικά στοιχεία που να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση κατοικίας του και τα τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερά-κινητά) καθώς και e-mail αν υπάρχει. Για κάθε αλλαγή θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως ο σύλλογος. Η χρήση των προσωπικών στοιχείων των αθλητών και μελών του συλλόγου είναι σύννομη και περιορίζεται αποκλειστικά στην επικοινωνία μεταξύ τους. 

2. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ - ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ 

Κάθε αθλητής οφείλει να εφοδιάζεται κατά τη διάρκεια της σεζόν με όλο τον απαραίτητο ρουχισμό προπόνησης και αγώνων.

Σε περίπτωση που υπάρξει χορηγός της ομάδας, το υλικό θα παρέχεται δωρεάν ή σε κάθε άλλη περίπτωση, με τη συμμετοχή του γονέα / κηδεμόνα. Η όποια συμμετοχή θα καθορίζεται από το ΔΣ και θα γνωστοποιείται εγκαίρως πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου. Η εμφάνιση της ομάδας πρέπει να είναι πάντοτε ομοιόμορφη μέσα στον αγωνιστικό χώρο τόσο σε επίσημους αγώνες όσο και σε φιλικούς αγώνες. Σε περίπτωση ιδιαίτερης δυσκολίας, θα πρέπει να έχει υπάρξει εκ των προτέρων συνεννόηση του εφόρου της αντίστοιχης ομάδας και του κηδεμόνα.

3. ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ

Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη στα αποδυτήρια από οποιοδήποτε άτομο δεν έχει επίσημη σχέση με τον Σύλλογο συμπεριλαμβανομένων των γονέων και κηδεμόνων. Έτσι διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ηρεμία των αθλητών. Οι συζητήσεις εντός των αποδυτηρίων αποτελούν εσωτερική υπόθεση του συλλόγου και δεν κοινοποιούνται σε κανένα εκτός των αποδυτηρίων. Είναι ευνόητο ότι η δημόσια κριτική αθλητών ή μελών του συλλόγου που στρέφεται κατά συμπαικτών τους, προπονητών, φιλάθλων - μελών του Συλλόγου, δεν επιτρέπεται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλωσορίζει οποιαδήποτε επώνυμη επικοινωνία με τους γονείς και κηδεμόνες των ανήλικων αθλητών και αθλητριών που συμμετέχουν στις αγωνιστικές ομάδες και τις ομάδες υποδομών του συλλόγου μας η οποία πρέπει απαραιτήτως να είναι έγγραφη και ενυπόγραφη την οποία ο Γενικός Αρχηγός, αφού συμβουλευθεί κατά σειρά τον Προπονητή και τον Έφορο της ομάδας, οφείλει να απαντήσει επίσης εγγράφως.

4. ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

Α) Κάθε αθλητής και αθλήτρια υποχρεούται να βρίσκεται στο γήπεδο τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα προπόνησης, έτσι ώστε κατά την ώρα ενάρξεώς της να είναι απολύτως έτοιμος να λάβει μέρος σε αυτήν. Κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση του αθλητή από την προπόνηση ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, συνεπάγεται (τουλάχιστον) την προφορική επίπληξη από τον προπονητή.

Δικαιολογημένα καθυστερημένος θεωρείται μόνο ο αθλητής ή αθλήτρια που ειδοποίησε τον προπονητή ή τον Έφορο της ομάδας πριν την έναρξη της προπόνησης και έλαβε σχετική άδεια. Β) Μόνες αιτίες που δικαιολογούν απουσία αθλητή από την προπόνηση είναι:

  • Τραυματισμός ή ασθένεια.
  • Επείγουσα οικογενειακή υποχρέωση.
  • Σχολική υποχρέωση.

Γ) Σε περίπτωση που ο λόγος αποδειχθεί ψευδής, δύναται να επιβληθεί από τον προπονητή ποινή από προφορική επίπληξη έως και ποινή αποχής από προπονήσεις ή και αγώνες την οποία εισηγείται στο Γενικό Αρχηγό του τμήματος. Σε περιπτώσεις σοβαρού παραπτώματος, ο Γενικός Αρχηγός ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι υπεύθυνο να αποφασίσει την ποινή που θα επιβληθεί.

Δ) Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων οι αθλητές και αθλήτριες οφείλουν να επιδεικνύουν αυτοσυγκέντρωση, ενδιαφέρον, σοβαρότητα, ήθος και σεβασμό στους συναθλητές τους και τους προπονητές καθώς και απόλυτη υπακοή στις οδηγίες του προπονητή τους. Στην περίπτωση που αθλητής δεν ακολουθεί την παραπάνω συμπεριφορά και επιδεικνύει αδιαφορία, υβριστική, αναιδή ή προκλητική συμπεριφορά, θα τιμωρείται κατόπιν εισηγήσεως του προπονητή και έγκρισης του υπευθύνου του τμήματος (Γενικός Αρχηγός) με χρονική αποχή από τις προπονήσεις ανάλογη με το παράπτωμα.

Ε) Ομοίως όλοι οι αθλητές οφείλουν να έχουν πρέπουσα αθλητική συμπεριφορά για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παρουσία τους στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια. Οι μη πρέπουσες συμπεριφορές θα τιμωρούνται κατόπιν εισηγήσεως του προπονητή, έγκρισης του Γενικού Αρχηγού του τμήματος (ο οποίος θα ζητήσει επίσης ενημέρωση και εισήγηση από τον αρμόδιο Έφορο του τμήματος) από επίπληξη έως και αποχή από την προπόνηση.

ΣΤ) Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ενοχλήσει παίκτη ή προπονητή κατά τη διάρκεια της προπόνησης εκτός κι αν συντρέχει σοβαρός λόγος.

Ζ) Υβριστικές ή απαξιωτικές φράσεις ή εκφράσεις δεν επιτρέπονται από οποιονδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Η) Δεν επιτρέπεται η προπόνηση αθλητή του τμήματος σε άλλον Σύλλογο (ή και το αντίστροφο), εάν δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου εφόρου του τμήματος ή του Γενικού Αρχηγού – ο οποίος είναι υπεύθυνος να ενημερώσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θ) Δεν επιτρέπεται σε κανένα να παρεμβαίνει στο προπονητικό, αγωνιστικό ή παιδαγωγικό έργο των υπευθύνων προπονητών της ομάδας, με διαμαρτυρίες, υποδείξεις, κρίσεις, αποχή ή οποιοδήποτε άλλο μέσο. Όποιος επιθυμεί να κάνει τέτοια παρέμβαση, θα πρέπει να την κάνει επίσημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει για το σκοπό αυτό εντός μιας εβδομάδας από το σχετικό αίτημα που έχει υποβληθεί. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι επίσημη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου η μη παρέμβαση οποιουδήποτε στο προπονητικό, τεχνικό ή αγωνιστικό έργο των προπονητών. Όπου υπάρχουν καταφανείς δυσλειτουργίες ή διορθωτικές υποδείξεις και προτάσεις, υπεύθυνο για την όποια παρέμβαση είναι αποκλειστικά το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αντίστοιχη εισήγηση του Γενικού Αρχηγού. Σε όλες τις περιπτώσεις ανεξάρτητα αν πρόκειται για αθλητή / αθλήτρια ή γονέα / κηδεμόνα ή άλλο μέλος του συλλόγου στο οποίο επιβεβαιώνεται αντίστοιχη συμπεριφορά, θα υπάρχει επίσημη ενημέρωση και επίπληξη η οποία μπορεί να φθάσει και μέχρι την οριστική διακοπή της συνεργασίας. 

5. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

Ισχύουν όλα τα παραπάνω εκτός από την ώρα προσέλευσης, η οποία προσαρμόζεται σε μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα ή όπως αλλιώς ορίσει ο προπονητής ή / και ο έφορος της ομάδας ή ο υπεύθυνος του τμήματος.  ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Α) Στις αποστολές της ομάδας όπως και σε όλες τις επίσημες εκδηλώσεις της, οι αθλητές και αθλήτριες οφείλουν να φορούν την εμφάνιση της ομάδας, ώστε η εμφάνιση της ομάδας να είναι πάντοτε ομοιόμορφη. Β) Οι αθλητές δεν σχολιάζουν ή ασκούν κριτική σε αποφάσεις των υπευθύνων που έχουν καθοριστεί για τη διεξαγωγή του αγώνα (παρατηρητής, διαιτητές, κριτές, σημειωτές). 

Γ) Οι αθλητές δεν επιτρέπεται να απαντούν σε προκλήσεις προερχόμενες από φιλάθλους, ή άλλους αθλητές και γενικά οφείλουν να συμπεριφέρνονται κόσμια και ευπρεπώς.

Δ) Η αδικαιολόγητη απουσία (πλην των περιπτώσεων τραυματισμού, ασθένειας ή σχολικής υποχρέωσης) αθλητή από επίσημο αγώνα επισύρει επιβολή ποινής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του προπονητή. 

6. ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ

Η βία δεν έχει χώρο στον αθλητισμό και η βίαιη συμπεριφορά δεν είναι ανεκτή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες – ειδικά δε στη φιλοσοφία και κουλτούρα του Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΧΑΤΟΥ. Η βία μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το μέλλον των ιδίων των αθλητών, αλλά και τιμωρία του Συλλόγου.

Οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ή εκτός αυτού, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει πράξεις βίας.

Ο σύλλογος πέρα από τις όποιες ποινές επιβληθούν από ανώτερες αθλητικές αρχές, θα τιμωρήσει όποιον αθλητή επιδείξει αντιαθλητική συμπεριφορά μέσα στον αγωνιστικό χώρο ή έξω από αυτόν. Σε ακραίες περιπτώσεις δε, όπου βίαιη συμπεριφορά επιδειχθεί από μέλος του συλλόγου (γονέα ή κηδεμόνα ή φίλο και υποστηρικτή), θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. 

7. ΟΡΓΑΝΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Α) Ο Γενικός Αρχηγός του τμήματος ασκεί την ανώτατη εποπτεία του τμήματος. Για κάθε ζήτημα που προκύπτει, οι αθλητές (ή οι κηδεμόνες τους) και τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να απευθύνονται και να ενημερώνουν με την ακόλουθη σειρά:

1.τον Προπονητή (αποκλειστικά για αγωνιστικά / τεχνικά θέματα μόνον),

2.τον Έφορο του τμήματος,

3.το Γενικό Αρχηγό και στην περίπτωση που δεν λυθεί το πρόβλημά τους, 4.το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ.

Β) Οι Γενικοί Αρχηγοί σε συνεργασία με τους οι Εφόρους των ομάδων και οι ενεργοί εθελοντές / υποστηρικτές, είναι υπεύθυνοι για την χάραξη των αγωνιστικών και προπονητικών στόχων στην αρχή κάθε αγωνιστικής χρονιάς καθώς και για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την όποια τροποποίησή τους και η παρέμβαση οποιουδήποτε άλλου απαγορεύεται εάν δεν έχει τη μορφή εισήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και μόνο.

 

Γ) Οι Αθλητές και Αθλήτριες (και οι κηδεμόνες τους), οι Προπονητές, οι Έφοροι και τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να γνωρίζουν τον Εσωτερικό Κανονισμό ο οποίος τίθεται άμεσα σε εφαρμογή.

8. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

Σε αθλητή / αθλήτρια που παραβαίνει τις υποχρεώσεις ή τα καθήκοντά του απέναντι στον σύλλογο όπως αναφέρθηκαν προηγουμένως, επιβάλλεται - είτε αυτόματα, είτε μετά από προηγούμενη κλήση σε απολογία - μία από τις ακόλουθες ποινές ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης:

Α. Επίπληξη

Β. Αποχή από προπονήσεις

Γ. Αποχή από αγώνες

Δ. Αποπομπή από τον σύλλογο.

Για την επιβολή από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αθλητή ή αθλήτρια οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής από αυτές που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό απαιτείται: 

  1. Να υπάρχει εγκεκριμένος εσωτερικός κανονισμός γνωστός στους αθλητές και αθλήτριες, ο οποίος να προβλέπει την επιβολή πειθαρχικών ποινών και τα παραπτώματα, για τα οποία επιβάλλεται καθεμία από τις ποινές.
  2. Να προηγείται της ποινής, πρόσκληση σε απολογία του αθλητή ή αθλήτριας που υπέπεσε στο παράπτωμα, εκτός εκείνων των περιπτώσεων για τις οποίες η ποινή αναγράφεται ρητά στον κανονισμό οπότε και επιβάλλεται χωρίς απολογία. Σε κάθε περίπτωση ο αθλητής δικαιούται να ζητήσει ακρόαση από τον Έφορο, το Γενικό Αρχηγό ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

 Η επιβολή της ποινής γίνεται κατά δίκαιη χρήση και σύμφωνα με την καλή πίστη.

 

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

1. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύει ότι προβλέπεται τον εκάστοτε ισχύοντα αθλητικό νόμο καθώς και επίσης και από τον κανονισμό μετεγγραφών της Ομοσπονδίας στην οποία ανήκουν τα τμήματα του συλλόγου.

2. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Τα μέλη των αγωνιστικών ομάδων συμμετέχουν στο οικονομικό κόστος των αποστολών (επίσημων ή τουρνουά) της ομάδας. Ο Σύλλογος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση του κόστους συμμετοχής των μελών των αγωνιστικών ομάδων σε επίσημες διοργανώσεις ανάλογα με το είδος της διοργάνωσης και τις επιδόσεις. 

3. ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

Απαλλάσσονται από την πληρωμή μηνιαίας συνδρομής οι αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία Ανδρών ή Γυναικών και συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία και στους αγώνες του Πρωταθλήματος της εκάστοτε κατηγορίας στην οποία συμμετέχει η ομάδα Ανδρών ή Γυναικών του Συλλόγου.

4. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Ο Σύλλογος κάθε χρόνο βραβεύει στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του τμήματος ή σε άλλη επίσημη εκδήλωση, τους αθλητές και αθλήτριες που την προηγούμενη χρονιά πέτυχαν σημαντικές επιτυχίες. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ, ΟΙ ΕΦΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ.

Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί να αναθεωρηθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα κοινοποιηθεί στα μέλη, τους αθλητές / αθλήτριες και τους γονείς και κηδεμόνες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γενικό Αρχηγό του τμήματος καθώς επίσης και τους Εφόρους των Ομάδων στις οποίες συμμετέχουν οι αθλητές και αθλήτριες.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός διατίθεται από τις Γραμματείες των τμημάτων προς κάθε ενδιαφερόμενο και έχει αναρτηθεί στους επίσημους δικτυακούς ιστότοπους (sites) των τμημάτων του Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ.

 Ιούνιος 2019 

ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                           ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μάνατζερ στη γυναικεία ο κ. Ρηγόπουλος

Επίσης ως διευρυντής της γυναικείας ομάδας, στην πορεία της στην Α1 αναλαμβάνει ο κ. Ανδρέας Ρηγόπουλος.

Κύριος χορηγός της γυναικείας ομάδας, αναλαμβάνει, ένα εξαιρετικό κατάστημα, επί της Θησέως 211, στην Καλλιθέα (σε μικρή απόσταση απέναντι του οίκου Τυφλών). Το κατάστημα λειτουργεί 24 ώρες την μέρα.

δείτε :

https://www.e-food.gr/delivery/kallithea/street-211

 

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

του  Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ FACEBOOK,  https://www.facebook.com/groups/1037137659643885/ 

O πολυπληθέστερος αθλητικός σύλλογος στην πόλη του Μοσχάτου.

Διαθέτει τμήματα μπάσκετ, αγοριών και κοριτσιών.

Διεύθυνση Γραφείων : Μιαούλη και Καποδιστρίου (όπισθεν γηπέδου ποδοσφαίρου).

Τηλέφωνο γραμματειας, FAX: 210 94 80 760.  e-mail: eleftheriamoschatou@gmail.com

πληροφορίες για νέες εγγραφές και όχι μόνο.

Η Ελευθερία συντηρεί ακαδημίες και αγωνιστικά τμήματα σε όλες τις ηλικιακες κατηγορίες. Τα μικρότερα παιδιά, αγόρια και κορίτσια μπορούν να ξεκινήσουν την προσπάθειά τους από την ηλικία των 5-6 ετών.  Τα μικρά τμήματα προπονούνται το Σαββατοκύριακο και κάποια επιπλέον μέρα εντός της εβδομάδας. Τα μεγαλύτερα αγωνιστικά τμήματα, αυξάνουν τις μέρες προπόνησης ακόμη και στις 6 εβδομαδιαίως. Αυτή τη στιγμή όλα τα τμήματα βρίσκονται σε δράση, αλλά αυτό δεν εμποδίζει καθόλου την ενσωμάτωση νέων αθλητών και αθλητριών στα τμήματα. Όμως τα προγράμματα ωρών είναι ακόμη για λίγο καιρό ακόμη σε εξέταση, καθώς πάντα στην έναρξη της σεζόν, αναλόγως και των αναγκών καταβάλλεται προσπάθεια να εξυπηρετηθούν και οι ανάγκες γηπέδων ή προπονητών του συλλόγου αλλά και οι άλλες δραστηριότητες των παιδιών (φροντιστήρια, μουσική κλπ). 

Τακτική της Ελευθερίας είναι τα νέα παιδιά να δοκιμάζουν πρώτα πριν αποφασιστεί η εγγραφή, για να διαπιστώσουν και τα ίδια αν πράγματι το μπάσκετ τουλάχιστον σε αυτή τη φάση της ζωής τους αλλά και το περιβάλλον την ομάδας τους αρέσει.

Η τακτική της Ελευθερίας είναι η άμεση επαφή. Για οποιαδήποτε πληροφορία το τηλέφωνο του συλλόγου, όπου απαντά υπεύθυνος των Ακαδημιών, είναι 210 80 760 στα γραφεία του συλλόγου, ή ακόμη καλύτερα η φυσική παρουσία είναι προτιμώτερη, όπου και ο ενδιαφερόμενος θα έχει καλύτερη εικόνα. Η γραμματεία λειτουργεί καθημερινά εκτός Τρίτης 17.30-20.30  ( το άτυπο ωράριο συνήθως είναι μεγαλύτερο) ή τα Σαββατοκύριακα από 09:00 ως 12:00. Τις ίδιες ώρες μπορείτε να βρείτε μέλη της Ελευθερίας και στο παρακείμενο κλειστό γυμναστήριο.(τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν υπεύθυνοι όλο το πρωί στο κλειστό γυμναστήριο, τουλάχιστον έως τις 14:00.

Τα γραφεία μας βρίσκονται στο ανοικτό μας γήπεδο, Μιαούλη και Καποδιστρίου (όπισθεν του γηπέδου ποδοσφαίρου στην βόρεια πλευρά).

Τι επόμενες μέρες θα αναρτηθούν και κινητά τηλέφωνα υπευθύνων, για ενημέρωση εκτός ωραρίου

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Το άγχος στον αθλητισμό προέρχεται  από το φόβο του αθλητή για το τι θα αντιμετωπίσει στον αγώνα και φυσικά από την αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα. Το άγχος εκδηλώνεται με Σωματικά συμπτώματα που προέρχονται από την ενεργοποίηση του συμπαθητικού συστήματος όπως η ταχυκαρδία, το τρέμουλο, οι στομαχικές διαταραχές, η τάση των μυών, ο ιδρώτας, κτλ. Αλλά και με Ψυχολογικές αντιδράσεις όπως ανησυχία, αίσθημα ανικανότητας, πολλές και έντονες αρνητικές σκέψεις, αδυναμία συγκέντρωσης, αγωνία, έμμονες ιδέες για το αποτέλεσμα χωρίς να δίνεται σημασία στην απόδοση κτλ. 

Είναι βέβαιο ότι η ψυχολογική κατάσταση πριν τον αγώνα επηρεάζει την απόδοση του αθλητή άρα και το συνολικό αποτέλεσμα στα ομαδικά αθλήματα. Η διαχείριση του άγχους από τον κάθε αθλητή θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Ο προπονητής αρχικά πρέπει να εξηγήσει  στον αθλητή ότι δεν επιδιώκουμε την εξάλειψη του άγχους άλλα τον έλεγχο του. Στόχος είναι η επίτευξη της ιδανικής διέγερσης και της κατάλληλης διάθεσης πριν τον αγώνα. Αν και δείχνει πολύ δύσκολο η διαχείριση του άγχους είναι και αυτή μια ικανότητα που με την εξάσκηση και την εμπειρία βελτιώνεται.
Η Αντιμετώπιση του άγχους μπορεί να γίνει:
• Με την κατάλληλη προετοιμασία για τον κάθε αγώνα ξεχωριστά έτσι ώστε οι αθλητές να αισθάνονται σίγουροι. Σε συνθήκες όπου η προετοιμασία είναι ελλιπής ή το επίπεδο των αντιπάλων είναι καλύτερο πρέπει να υπάρχει το «γνώθι σαυτόν» για την διαχείριση του άγχους. Όταν γνωρίζουμε που πάμε μπορούμε να βρούμε και τις κατάλληλες λύσεις και όταν δεν βαδίζουμε στο άγνωστο δεν έχουμε άγχος.  Πάντα ο προπονητής πρέπει να προσδιορίζει ακριβώς το ρόλο και  το αντικείμενο του κάθε παίκτη ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες και αβεβαιότητα. Παράλληλα πριν από κάθε αγώνα πρέπει να προβλέπονται και να συζητούνται  αντίξοες καταστάσεις (πχ ξαφνικός τραυματισμός, αδιαθεσία, διαιτησία κλπ) και να έχουν προταθεί τρόποι αντιμετώπισης για να μην αιφνιδιαστεί η ομάδα.  Επίσης η παράλληλη ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης του κάθε αθλητή ξεχωριστά  μπορεί να μειώσει τα επίπεδα του άγχους του.
• Με την ομαδική συνοχή. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσει ο προπονητής στην συμπεριφορά του προς τους αθλητές αλλά και στην συμπεριφορά των αθλητών μεταξύ τους για να μην επηρεάζουν αρνητικά ο ένας τον άλλο και να μη μεταδίδουν το άγχος ή τις αρνητικές σκέψεις. Η στάση του προπονητή προς τους αθλητές πρέπει να είναι ιδιαίτερα θετική και να εστιάζεται στην απόδοση της ομάδας και ποτέ στο αποτέλεσμα το οποίο αυξάνει τα επίπεδα του άγχους.  Πολλές φορές ο προπονητής μπορεί να έχει άγχος το οποίο πολύ εύκολα περνάει και στους αθλητές. Καλό θα είναι να χρησιμοποιεί και ο ίδιος τεχνικές χαλάρωσης πριν από τον αγώνα και να προσέξει ιδιαίτερα τη συμπεριφορά του. Δεν ξεχνάμε: το άγχος είναι μεταδοτικό. Προσέχουμε ώστε να μην επηρεάζουμε όλη την ομάδα.
•  Η νοερή προετοιμασία πέρα από καταστάσεις τεχνικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για  τις συνθήκες πριν από τον αγώνα για την διαχείριση του άγχους. Με την πνευματική προετοιμασία, τις τεχνικές χαλάρωσης και τις θετικές σκέψεις ελέγχουμε το άγχος των αθλητών. Μπορούν να αφιερώνονται λίγα λεπτά στην νοερή προπόνηση για την απεικόνιση των συνθηκών πριν τον αγώνα αλλά και την νοερή αίσθηση των συναισθημάτων και την διαχείριση τους.
• Για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της καλύτερης ψυχολογίας του αθλητή, ο προπονητής πρέπει να εστιάσει στην εναλλαγή των θετικών και των αρνητικών χαρακτηριστικών της απόδοσης. Πρέπει να  γίνεται επισήμανση των λαθών που ενδεχομένως έχει κάνει, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και επιβράβευση για τους θετικούς και σωστούς χειρισμούς στην εξέλιξη του αγωνίσματος.
Συμπέρασμα, όλα τα ανωτέρω για την καταπολέμηση του άγχους μπορούν να δοκιμαστούν κατά την διάρκεια της προπόνησης, έτσι ώστε να αναπτυχθούν σωστά και αποτελεσματικά.

 ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ


Η συμμετοχή στον αθλητισμό προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες. Όμως η ικανοποίηση και οι απολαβές που παίρνουν οι συμμετέχοντες από αυτόν δεν είναι ίδιες για όλα. Κατά συνέπεια το ουσιαστικό πρόβλημα της διακοπής της συμμετοχής των παιδιών στον αθλητισμό σχετίζεται με ποικίλες νεανικές δραστηριότητες. Δυστυχώς όμως σε πολλές περιπτώσεις σχετίζεται και με τη μεγάλη έλλειψη κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων άθλησης, ειδικών προγραμμάτων και ειδικευμένων προπονητών. Ανάμεσα σε άλλα αίτια μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής :


1. Τα παιδιά δεν παίζουν αρκετό χρόνο στον αγώνα,
2. Τα παιδιά δεν διασκεδάζουν παίζοντας το παιχνίδι,
3. Δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στην επίτευξη της νίκης και όχι στον συναγωνισμό,
4. Οι γονείς και οι φίλοι τους δημιουργούν υπερβολικό άγχος,
5. Υπάρχει (ή τουλάχιστον νομίζουν τα παιδιά ότι υπάρχει) κακή προπονητική καθοδήγηση,
6. Προκύπτει μια σύγκρουση ενδιαφερόντων από άλλες δραστηριότητες της ζωής τ&

Αντιπροσωπεία από τα παιδιά της Ελευθερίας, παίκτες και παίκτριες, των μικρών τμημάτων(γεν. από το 2003 και νεώτεροι), με τους προπονητές τους, στην γιορτή της Ε.Σ.Κα.Ν.Α.

Χορός στον "Καταρράκτη". Σαβ 24.03.2017

Στη φωτογραφία, ο Πρόεδρος του συλλόγου καλωσορίσει τον κόσμο.

Οι φίλοι της Ελευθερίας, έκαναν το αδιαχώρητο, στην μεγάλη αίθουσα του ¨Καταρράκτη" όπου μετά το φαγητό ακολούθησε χορός έως τις πρωινές ώρες. Με την παρουσία τους μας τίμησε η ηγεσία του Δήμου υπό τον Δήμαρχο κ. Ευθυμίου, που στέκεται πάντα δίπλα στους συλλόγους και  απεύθυνε χαιρετισμό στους συγκεντρωμένους, αλλά παρόντα ήταν και στελέχη όλων των παρατάξεων, όπως ο κ. Μπούτσης.

Ετήσια Απολογιστική Συνέλευση

Την Δευτέρα 18.06.2018 θα γίνει η ετήσια απολογιστική συνέλευση του Α.Ο. Ελευθερία Μοσχάτου. Το Δ.Σ καλεί τα ταμειακώς  εντάξει μέλη του στη ετήσια απολογιστική Γ.Σ. π και ώρα 17.00 στα γραφεία του συλλόγου Μιαούλη 56. Σε περίπτωση μη απαρτίας την ώς άνω ώρα και ημέρα, όπως ορίζει το κατασυατατικό η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 20.00 στον ίδιο προαναφερθέντα χώρο, από τα παρόντα Μέλη.

Η Γ.Σ. θα εκλέξει Πρόεδρο και γραμματέρα της Γ.Σ. και θα εξετάσει τα εξής θέματα :
Α.  Διοικητικός Απολογισμός
Β.  Οικονομικός Απολογισμός
Γ)  Διάφορα Θέματα.
 
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Άρης Δημητρίου               Νίκος Σιώκας

η κοπή της πίτας 2018

Όπως κάθε χρόνο, έγινε η κοπή της πίτας. Φέτος στο κλειστό γυμναστήριο, παρουσία αρκετού κόσμου που γέμισε την εξέδρα. Το παρόν έδωσε η Δημοτική αρχή, με τον ίδιο τον Δήμαρχο που χαιρέτησε την εκδήλωση, συνοδευόμενος από στελέχη του Δήμου από όλες τις παρατάξεις. Επίσης μας τίμησαν οργανώσεις και ομοσπονδίες, ενώ όπως παγίως πράττει ο σύλλογος, ετιμήθησαν οι εισαχθέντες στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. αθλητές μας.

Θα ακολουθήσει μεγαλύτερο ρεπορτάζ.

Νέα Διοίκηση στον Α.Ο.Ε.Μ.

Η Νέα Διοίκηση που προέκυψε, στο νέο Δ.Σ.στην Ελευθερία, έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

:

Δημητρίου Αριστείδης ( Άρης )

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

:

Γκόγκος  Νικόλαος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

:

Σιώκας  Νικόλαος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

:

Μηνάς Εμμανουήλ

ΤΑΜΙΑΣ

:

Ορφανός Γεώργιος

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

:

Ντάλλα Παρθενία ( Πάττυ )

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

:

Παναγόπουλος Βασίλειος

ΜΕΛΟΣ

:

Μπουρσούκης Βασίλειος

ΜΕΛΟΣ

:

Γαλανάκος Δημήτριος

     
Διευθύνσειςαθλητικής δραστηριότητας    

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

:

Δημητρίου Αριστείδης ( Άρης )

ΕΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

:

Βώλος Ευάγγελος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

:

Ντάλλα Παρθενία ( Πάττυ )

     

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

:

Σιώκας  Νικόλαος

ΕΦΟΡΟΣ ΕΦΗΒΩΝ

:

Σιώκας  Νικόλαος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

:

Γαλανάκος Δημήτριος

     

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

:

Μπουρσούκης Βασίλειος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

:

Μηνάς Εμμανουήλ

Όλα τα τμήματα, θα στελεχωθούν με εφόρους πριν την νέα σεζόν, που θα υπάγονται στους Γενικούς αρχηγούς

Γενική Συνέλευση στον Α.Ο.Ε.Μ. που τίμησε με την παρουσία του, ο Δήμαρχός μας κ. Ευθυμίου, αλλά και ο κ. Κόλλιας. Εν καιρώ θα υπάρξει πληροφόρηση για τα λεχθέντα που αφορούν τον αθλητισμό της πόλης μας γενικότερα, αλλά και για την στήριξη από τον Δήμο των προσπαθειών των σωματείων της πόλης μας.

Στις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν, προέκυψαν τα νέα μέλη του Δ.Σ. που θα συνταχθεί σε σώμα συντόμως.

Εξελέγησαν:

Για το Δ.Σ. :  Δημητρίου Άρης, Σιώκας Νίκος, Γαλανάκος Δημήτρης, Ορφανός Γιώργος, Γκόγκος  Νίκος, Παναγόπουλος Βασίλης, Μηνάς Μάνος , Μπουρσούκης Βασίλης, Ντάλλα Πάττυ

Αναπληρωματικοί Δ.Σ. :  Ντζόιδος Πέτρος, Βώλος Βαγγέλης, Ηλιοπούλου Ευθυμία

Για την Εξελεγτική επιτροπή : Παπατρέχας Παναγιώτης, Κυριακού Παναγιώτης, Κυριακόγγονας Σωτήριος

Κοινή προπόνηση της Ελευθερίας με την Εθνική ομάδα Γυναικών της Κύπρου, που προετοιμάζεται για τα επίσημα παιχνίδια στις Ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Η Ελευθερία εύχεται καλή επιτυχία στην Κυπριακή Εθνική ομάδα Γυναικών !!

Αποφασίσθηκε, η κλήση και διενέργεια, Γενικής Συνέλευσης, με τους όρους και το τυπικό που ορίζει το καταστατικό.  

Η Γενική Συνέλευσησυγκαλείται, στην βοηθητική αίθουσα του ισογείου, παρακειμένως της κεντρικής σάλας Αθλοπαιδιών, του Κλειστού Γυμναστηρίου ( Μιαούλη και Καποδιστρίου ), την Τετάρτη 17 Mαϊου 2017 και ώρα 15:30

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση, θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο, και ώρα 19:30

Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται στα γραφεία του Α.Ο.Ε.Μ. ( Μιαούλη και Καποδιστρίου όπισθεν και εντός των εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου), από τακτοποιημένα οικονομικώς ως προς την ετήσια συνδρομή τους μέλη, έως την Δευτέρα 15 Μαϊου 2017 και έως ώρα 21:00. 

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με την προβλεπόμενη εκ του Καταστατικού διαδικασία. Θα ξεκινήσει δηλαδή με την εκλογή Προέδρου και Γ. Γραμματέα της Συνέλευσης και τα θέματά της θα είναι:

  • Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός ( όπου θα αναγνωσθεί η  έκθεση της Εξελεγκτικής επιτροπής )
  • Εγγραφές-διαγραφές μελών
  • Αποφάσεις για διάφορα θέματα
  • Αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη νέας 9 μελούς Διοικήσεως ( και 4 αναπληρωματικών) και 3 μελούς Εξελεγκτικής επιτροπής ( και 2 αναπληρωματικών ), βάση των κανόνων που ορίζει το Καταστατικό ( εκλογή 3 μελούς εφορευτικής επιτροπής και εκλογική διαδικασία, ψηφοφορίας και καταμέτρησης.
  • Ο πρόεδρος της Εφορευτικής επιτροπής θα παραδώσει το αποτέλεσμα, στον Πρόεδρο της ΓενικήςΣυνελεύσης, που θα την ανακοινώσει στο σώμα, ενώ θα ζητήσει από τον πλειοψηφίσαντα εκλεγμένο Σύμβουλο, να συγκαλέσει τους εκλεγμένους σε Συμβούλιο με σκοπό την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, εντός του χρόνου που ορίζει το καταστατικό.

Σε συνέντευξη, στις 26-2-2017 στο Moschatotauros.sporty (https://moshatotaurossporty.blogspot.gr/2017/02/1.html), 
ο προπονητής της Ελευθερίας Μοσχάτου, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος Β΄ παίδων ΕΣΚΑΝΑ, απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την ομάδα και το μέλλον της.

1) Για μένα από την αρχή της χρονιάς ήταν μια ευχαρίστηση να δουλεύω με αυτά τα παιδιά. Και γι’ αυτό το έκανα, γιατί στη ζωή πρέπει να κάνεις και πράγματα που σε ευχαριστούν και όχι μόνο που τα υπαγορεύει η ευθύνη της ζωής, που λένε. Θεωρώ ότι κάναμε ένα ωραίο, μικρό, σημαντικό ταξίδι και στην βελτίωση των παιδιών και της ομάδας και στη νοοτροπία και στην ικανότητά τους, το οποίο πιστεύω θα συνεχίσει, γιατί ο βασικός μας στόχος είναι αυτά τα παιδιά αύριο να επανδρώσουν την ανδρική ομάδα, να φέρουν επιτυχίες στην ανδρική ομάδα, όσο τουλάχιστον το επιτρέπει ο σύνολος (το σύνολο) και αν κάποια από αυτά ξεχωρίσουν, να κάνουν την καριέρα που τους πρέπει. 
Υπάρχει μια συνέχεια ακόμα - ξέρετε τα όνειρα δεν τελειώνουν, ποτέ - και εγώ έχω μια αρχή ότι, είτε κερδίζεις, είτε χάνεις πρέπει να το κάνεις με το δικό σου τρόπο, ώστε πάντα να βγαίνεις κερδισμένος. Άρα για μας συνεχίζεται το ταξίδι και οι εμπειρίες.

2) Πρώτα απ’ όλα φέτος ήταν η πρώτη χρονιά της συνεργασίας μας. Το καλοκαίρι έχουμε στόχο να μπορέσουμε να μαζέψουμε παιδιά - όσα τουλάχιστον θέλουν να μας εμπιστευτούν - να δουλέψουν μαζί μας, στα τμήματα του παιδικού και του εφηβικού κυρίως και αυτό που γίνεται καθημερινά είναι να μπορέσεις να βάλεις τα παιδιά να δουλέψουν σε ένα άλλο επίπεδο, να αρχίσουν να μαθαίνουν πως είναι το πραγματικό μπάσκετ, πως είναι ο επαγγελματισμός από τώρα, γιατί αυτό θα τους είναι και χρήσιμο στη ζωή τους, όχι μόνο στον αθλητισμό. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μου. Επίσης, να τους υποστηρίζεις πάντα, είτε στο κακό, είτε στο καλό. Χρειάζονται υποστήριξη, η κριτική είναι μεταξύ μας, η υποστήριξη όμως συνεχόμενη, γιατί αυτό είναι ένα παιχνίδι. 
Πρώτα είναι ένα παιχνίδι και μετά όλα τα άλλα. Άρα χρειάζονται συνεχόμενη υποστήριξη και μέσα από την υποστήριξη να μπορέσεις να διορθώνεις πράγματα.

3) (Εκτός από το μπάσκετ, να διδάσκει και αρχές) είναι υποχρέωση του κάθε προπονητή. Νιώθω πάρα πολύ καλά, αλλά σας λέω ότι δεν περίμενα αυτή την στιγμή, γιατί καθημερινά νιώθω καλά με τα παιδιά όταν δουλεύω. Για μένα ευχαρίστηση είναι να τα βλέπω να βελτιώνονται ατομικά και σαν ομάδα. Και πιστεύω κάτι καταφέραμε φέτος. Και αυτό θα το δείξουν και τα επόμενα χρόνια.

4) (Αν υπάρχουν ταλέντα στην Ελευθερία) ο χρόνος θα το δείξει. Ξέρετε κάτι, ό,τι και να πει ένας προπονητής δε σημαίνει τίποτα. Η απόφαση είναι πάντα του παίκτη. Για το τι θα δώσει ο παίκτης με τη βοήθεια του προπονητή ή του όποιου προπονητή, για να μπορέσει να εξελιχθεί και να γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Όσο να προσπαθεί ένας προπονητής, αν ο παίκτης δεν θέλει, δεν γίνεται τίποτα. Άρα ο χρόνος θα δείξει γι’ αυτά τα παιδιά. Εμείς ευελπιστούμε και ελπίζουμε ότι έχουμε ένα καλό υλικό αυτή τη στιγμή.

Έγινε η κοπή της πίτας του Α.Ο.Ε.Μ., όχι στο κλειστό ως συνήθως, όπου γίνονταν εκδηλώσεις χορού, αλλά  στις ωραίες αίθουσες του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Μοσχάτου-Tαύρου ( Ομήρου, Κων/πόλεως και Διονύσιου Σολωμού ), στο Μοσχάτο, που μας παρείχε η Δημοτική Αρχή.

Η εκδήλωση , της οποία το βασικό μέρος, έγινε στην εξαίρετη θεατρική αίθουσα του συγκροτήματος, υπό τις ευλογίες του ιερέως, που ευχήθηκε νίκες και κυρίως «αθλητισμό» από τον σύλλογό μας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς η ομάδα δημοτικών χορών του Δήμου, παρουσίασε 4 νησιώτικους χορούς.

Η πίτα ήταν προσφορά του κυρίου Γεωργόπουλου, που είναι και γονιός αθλουμένης στην Ελευθερία, ενώ στον ωραίο μπουφέ που είχαμε στήσει στον προθάλαμο, τα ωραία ζαχαρωτά ήταν προσφορά των εργαστηρίων του κ. Γαλανάκου, επίσης γονέας αθλουμένου στην Ελευθερία μας.

Σχεδόν σύσσωμη παρέστη, η δημοτική αρχή, ο Δήμαρχός μας κ. Ευθυμίου που χαιρέτισε την συνάντηση, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί σύμβουλοι, με τους προϊσταμένους των αθλητικών του Δήμου, κ. Φελλά και Κόλλια. Επίσης ο κ. Μπούτσης. Επίσης παρέστη ο πρόεδρος της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. κ. Λυμπεράτος.

Ο πρόεδρός μας, έκανε αναφορά στις προσπάθειές μας, αλλά και το πλήγμα, ενός μεγάλου προστίμου που έχει δεχτεί ο σύλλογός μας(και αρκετοί άλλοι στο Μοσχάτο), από το ΙΚΑ, όπου απαιτεί ποσά χιλιάδων ευρώ από την Ελευθερία, όταν είναι γνωστό πως ο σύλλογος μετά βίας προσπαθεί να ισοσκελίσει τα έξοδά του. Δυστυχώς όλοι οι παριστάμενοι και άλλων φορέων, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, πως πολλά σωματεία, θα κινδυνεύσουν με αφανισμό, εάν η πολιτεία επιμείνει να τα αντιμετωπίσει ως κερδοσκοπικές εταιρείες, όταν είναι γνωστό, πως η ύπαρξή τους και λειτουργία στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά. Στο τέλος κάποια μέρα και τους θεατές των αγώνων, κάποια ομάδα ελέγχου θα τους θεωρήσει υπαλλήλους και θα απαιτεί πρόστιμα για την παρουσία τους. Και ρωτά κανείς, τα παιδιά όλων αυτών που θα αθλούνται;

Στην τελετή ο σύλλογος τίμησε αθλητές τις επιτύχιες στις σπουδές τους(ΑΕΙ-ΤΕΙ)  άλλα και φίλους του Α.Ο.Ε.Μ. για την προσφορά τους. Τον αθλητή μας Νικολαϊδη, βράβευσε ο Δήμαρχος κ. Ευθυμίου. Τον αθλητή μας Καψή, ο πρόεδρος της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. κ. Λυμπεράτος. Για λογαριασμό των αθλητών,  Ιγιάμου Περισανίδη, Φρυδάκη και Σωτηρίου, τα βραβεία τους παρέλαβε ο έφορος των εφήβων, κ. Καψής, ένα άνθρωπος με πολύ μεγάλη προσφορά στον Α.Ο.Ε.Μ. και πατέρας δύο αθλητών μας. Επίσης Ο Πρόεδρος τίμησε τον κ. Ξενοφώντα Τζαφέρη υπό την εποπτεία του οποίου, ο Α.Ο.Ε.Μ. ‘εχει τακτοποιήσει πλήρως τα βιβλία της, και έτσι ο Α.Ο.Ε.Μ. είναι ένας από του ελάχιστους συλλόγους, που έχει τεθεί στην Διαύγεια. Το βραβείο παρέλαβε ο αθλητής μας και γιός Χρήστος Τζαφέρης, αρχηγός της ανδρικής ομάδας. Και αυτό το βραβείο, όπως και το επόμενο ανήκουν σε όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως. Πως σύλλογοι όπως η Ελευθερία, ζουν από την εθελοντική εργασία και προσφορά και γι αυτό δεν μπορεί η στεγνή ματιά ενός κράτους να τα αντιμετωπίζει ως κερδοσκοπικές εταιρείες, αλλά μα να τις βοηθά στο έργο τους. Το τελευταίο βραβείο, δόθηκε στην Ελεάνα Μπαλάσου, μητέρα αθλητού μας, που ως πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου, βοηθά τον σύλλογο. Το βραβείο δόθηκε από τον κ. Αντωνάκο, γραμματέα του Συμβουλίου του Δήμου μας. Επίσης ωραία στιγμή, όταν η Πάτι Ντάλλας, γραμματέας του Εμπορικού συλλόγου, ανέβασε στην σκηνή τις κορασίδες, που έχει υπό την προστασία της.

Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση, έγινε χορός του συλλόγου, στο κέντρο ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Ελ. Βενιζέλου/Θησέως 365, Τζιτζιφιές, απέναντι από τον τερματισμό της γραμμής τρόλεϊ της γραμμής 5) .

Με την παρουσία, του Δημάρχου μας, μελών της Δημοτικής αρχής, παραγόντων Oμοσπονδιών και της Διατησίας, Αθλητών και αθλητριών και φίλων, ήταν μια ωραία βραδιά με αρκετό κέφι, καλό φαγητό και χορό.