Βασικό κομμάτι της Ελευθερίας οι υποδομές. Το μεάλωμα του συλλόγου, δίνει την δυνατότητα στην Ελευθερία να συνθέτει ηλίκιακά τμήματα σε όλς τις ηλικαικές κατηγορίες, κατά την διαβάθμιση της Ε.Ο.Κ., ενώ διατηρεί και τμήματα πολύ μικρών παιδιώ στις Ακαδημίες. Οι αγωνιστικές επιδόδεις των τμημάτων ως ιστορία, των αγοριών που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα και τουρνουά της Ε.Σ.Κα.Ν.Α., βρίσκονται συντεταγμένες κατά σεζόν στην σελίδα του Ανδρικού, ενώ στην παρούσα υπάρχει μόνο φωτογραφικό υλικό.

Η σελίδα είναι υπό συνεχή ενημέρωση

σεζόν 2010-2011  (αγοριών)

2010-11 ΕΦΗΒ.

2010-11 ΠΑΙΔ.

2010-11 ΠΑΜΠ

2010-11 ΜΙΝΙ

2010-11 ΠΡΟΜ.

σεζόν 2011-2012  (αγοριών)

2011-12 ΕΦΗΒ.

2011-12 ΠΑΙΔ.

2011-12 ΜΙΝΙ

σεζόν 2012-2013  (αγοριών)

2012-13 ΕΦΗΒ.

2012-13 ΠΑΙΔ.

2012-13 ΠΑΜΠ.

2012-13 ΜΙΝΙ.

2012-13 ΜΙΝΙ.

2012-13 ΜΙΝΙ.

2012-13 ΜΙΝΙ.

2012-13 ΠΡΟΜΙΝΙ.

σεζόν 2013-2014  (αγοριών)

2013-14 ΕΦΗΒ.

2013-14 ΕΦΗΒ.

2013-14 ΕΦΗΒ.

2013-14 ΕΦΗΒ.

2013-14 ΕΦΗΒ.

2013-14 ΠΑΙΔ.

2013-14 ΠΑΙΔ.

2013-14 ΠΑΙΔ.

2013-14 ΠΑΙΔ.

2013-14 ΠΑΜΠ.

2013-14 ΜΙΝΙ

2013-14 ΜΙΝΙ

2013-14 ΠΡΟΜΙΝΙ

2013-14 ΠΡΟΜΙΝΙ

σεζόν 2014-2015  (αγοριών)

2014-15 ΕΦΗΒ.

2014-15 ΕΦΗΒ.

2014-15 ΕΦΗΒ.

2014-15 ΕΦΗΒ.

2014-15 ΕΦΗΒ.

2014-15 ΕΦΗΒ.

2014-15 ΕΦΗΒ.

2014-15 ΠΑΙΔ.

2014-15 ΠΑΙΔ.

2014-15 ΠΑΙΔ.

2014-15 ΠΑΙΔ.

2014-15 ΠΑΙΔ.

2014-15 ΠΑΙΔ.

2014-15 ΠΑΜΠ.

2014-15 ΠΑΜΠ.

2014-15 ΠΑΜΠ.

2014-15 ΠΑΜΠ.

2014-15 ΠΑΜΠ.

2014-15 ΠΑΜΠ.

2014-15 ΜΙΝΙ

2014-15 ΜΙΝΙ

2014-15 ΜΙΝΙ

2014-15 ΜΙΝΙ

2014-15 ΠΡΟΜΙΝΙ

 σεζόν 2015-2016  (αγοριών)

2015-16 ΕΦΗΒ.

2015-16 ΕΦΗΒ.

2015-16 ΕΦΗΒ.

2015-16 ΕΦΗΒ.

2015-16 ΕΦΗΒ.

2015-16 ΕΦΗΒ.

2015-16 ΕΦΗΒ.

2015-16 ΠΑΙΔ.

2015-16 ΠΑΙΔ.

2015-16 ΠΑΙΔ.

2015-16 ΠΑΙΔ.

2015-16 ΠΑΙΔ.

2015-16 ΠΑΙΔ.

2015-16 ΠΑΙΔ.

2015-16 ΠΑΙΔ.

2015-16 ΠΑΜΠ.

2015-16 ΠΑΜΠ.

2015-16 ΠΑΜΠ.

2015-16 ΠΑΜΠ.

2015-16 ΜΙΝΙ

2015-16 ΜΙΝΙ

2015-16 ΜΙΝΙ

2015-16 ΜΙΝΙ

2015-16 ΜΙΝΙ

2015-16 ΠΡΟΜΙΝΙ

2015-16 ΠΡΟΜΙΝΙ

2015-16 ΠΡΟΜΙΝΙ

2015-16 ΠΡΟΜΙΝΙ

σεζόν 2016-2017  (αγοριών)

10ος/2016 ξεκίνησε η καταγραφή γεγονότων στην παρούσα ιστοσελίδα

2016-17 ΕΦΗΒ.

2016-17 ΠΑΙΔ.

2016-17 ΠΑΜΠ.

2016-17 ΜΙΝΙ

2016-17 ΜΙΝΙ

2016-17 ΠΡΟΜΙΝΙ

σεζόν 2017-2018  (αγοριών)

2017-18 ΕΦΗΒ.

2017-18 ΠΑΙΔ.

2017-18 ΠΑΜΠ.

2017-18 ΜΙΝΙ

2017-18 ΠΡΟΜΙΝΙ

σεζόν 2018-2019  (αγοριών)

2018-19 ΕΦΗΒ.

2018-19 ΠΑΙΔ.

2018-19 ΠΑΙΔ.

2018-19 ΠΑΜΠ.

2018-19 ΜΙΝΙ

2018-19 ΠΡΟΜΙΝΙ

σεζόν 2019-2020 (αγοριών)

σεζόν 2020-2021  (αγοριών)