Βασικό κομμάτι της Ελευθερίας οι υποδομές. Το μεάλωμα του συλλόγου, δίνει την δυνατότητα στην Ελευθερία να συνθέτει ηλίκιακά τμήματα σε όλς τις ηλικαικές κατηγορίες, κατά την διαβάθμιση της Ε.Ο.Κ., ενώ διατηρεί και τμήματα πολύ μικρών παιδιώ στις Ακαδημίες. Οι αγωνιστικές επιδόδεις των τμημάτων ως ιστορία, των αγοριών που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα και τουρνουά της Ε.Σ.Κα.Ν.Α., βρίσκονται συντεταγμένες κατά σεζόν στην σελίδα του Ανδρικού, ενώ στην παρούσα υπάρχει μόνο φωτογραφικό υλικό.

Η σελίδα είναι υπό συνεχή ενημέρωση

σεζόν 2008-2009  (αγοριών)

άνδρες Ε.Σ.Κα.Ν.Α. Α ΕΣΚαΝΑ θ. 4η/14 ομ.     κόουτς: Ποτόσογλου, Δυαλυνάς
ΕΦΗΒΟΙ  (γεν.90>)18χρ.> Α ΕΣΚαΝΑ       κόουτς: Δυαλυνάς
ΠΑΙΔΕΣ (γεν.93>)15χρ.> Α ΕΣΚαΝΑ       κόουτς: Πέτσας
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (γεν.94>)14χρ.>            
ΜΙΝΙ (γεν.96>)14χρ.>            
ΠΡΟΜΙΝΙ (γεν.97>)11χρ.>            

2008-2009. ΠΑΙΔ. (> 95 , >15χρ. ){Α κατηγ.} Μια από τις πιο ισχυρές ομάδες παίδων, της ιστορίας μας.

σεζόν 2009-2010  (αγοριών)

άνδρες Ε.Σ.Κα.Ν.Α. Α ΕΣΚαΝΑ θ. 6η/14 ομ.     κόουτς: Ποτόσογλου, Σαββούρδος - Σαββούρδος
ΕΦΗΒΟΙ  (γεν.91>)18χρ.> Α ΕΣΚαΝΑ     υποβ/μός κόουτς: Κουτσούμπας
ΠΑΙΔΕΣ (γεν.94>)15χρ.> Α ΕΣΚαΝΑ     υποβ/μός κόουτς: Πέτσας
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (γεν.95>)14χρ.>            
ΜΙΝΙ (γεν.97>)12χρ.>            
ΠΡΟΜΙΝΙ (γεν.98>)11χρ.>            

σεζόν 2010-2011  (αγοριών)

άνδρες Ε.Σ.Κα.Ν.Α. Α ΕΣΚαΝΑ θ. 8η/14 ομ. 8άδα κυπ.   κόουτς: Σαββούρδος-Καρβούνης-Κουτσούμπας
ΕΦΗΒΟΙ  (γεν.92>)18χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ έως β φάση    κόουτς: Κουτσούμπας
ΠΑΙΔΕΣ (γεν.95>)15χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ έως β φάση    κόουτς: Διολέτης
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (γεν.96>)14χρ.> ΕΣΚαΝΑ     κόουτς: Λάβδας
ΜΙΝΙ (γεν.98>)12χρ.> ΕΣΚαΝΑ     κόουτς: Σταθόπουλος
ΠΡΟΜΙΝΙ (γεν.99>)11χρ.>       κόουτς: Σταθόπουλος

2010-11 ΕΦΗΒ. (> 92 , >18χρ. ){Β κατηγ.} έφτασαν ως τη β φάση

2010-11 ΠΑΙΔ. (> 95 , >15χρ. ){Β κατηγ.} έφτασαν εως τη β φάση

2010-11 ΠΑΜΠ. (> 96 , >14χρ. )

2010-11 ΜΙΝΙ (> 98 , >12χρ. )

2010-11 ΠΡΟΜ. (> 99 , >11χρ. )

σεζόν 2011-2012  (αγοριών)

άνδρες Ε.Σ.Κα.Ν.Α. Α ΕΣΚαΝΑ θ. 12η/14 ομ.   υποβ/μός κόουτς: Κακκαλιάς, Παπαναστασίου
ΕΦΗΒΟΙ  (γεν.93>)18χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ (εννιαία β κατ.) β φάση    κόουτς: Διολέτης
ΠΑΙΔΕΣ (γεν.96>)15χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ (εννιαία β κατ.) β φάση    κόουτς: Λάβδας
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (γεν.97>)14χρ.> ΕΣΚαΝΑ     κόουτς: Λάβδας
ΜΙΝΙ (γεν.99>)12χρ.>  ΕΣΚαΝΑ     κόουτς: Τσάχαλος
ΠΡΟΜΙΝΙ (γεν.00>)11χρ.>       κόουτς: Σταθόπουλος

2011-12 ΕΦΗΒ. (> 93 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2011-12 ΠΑΙΔ. (> 96 , >15χρ. ){Β κατηγ.}

2011-12 ΜΙΝΙ (> 99 , >12χρ. )

σεζόν 2012-2013  (αγοριών)

άνδρες Ε.Σ.Κα.Ν.Α. Α ΕΣΚαΝΑ θ. 12η/14 ομ.   υποβ/μός κόουτς: Κακκαλιάς, Παπαναστασίου
ΕΦΗΒΟΙ  (γεν.94>)18χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ (εννιαία β κατ.) β φάση    κόουτς: Διολέτης
ΠΑΙΔΕΣ (γεν.97>)15χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ (εννιαία β κατ.) β φάση    κόουτς: Λάβδας
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (γεν.98>)14χρ.> ΕΣΚαΝΑ     κόουτς: Λάβδας
ΜΙΝΙ (γεν.00>)12χρ.> ΕΣΚαΝΑ     κόουτς: Σταθόπουλος
ΠΡΟΜΙΝΙ (γεν.01>)11χρ.>       κόουτς: Σταθόπουλος

2012-13 ΕΦΗΒ. (> 94 , >18χρ. ){Β κατηγ.} Με την προβλεπόμενη ίδρυση Γ κατηγορίας, η Ελευθερία, πήρε διαβάθμιση για την επόμενη σεζόν στην Β κατηγ. ενός ομίλου(12 ομ.).

2012-13 ΠΑΙΔ. (> 97 , >15χρ. ){Β κατηγ.} Με την προβλεπόμενη ίδρυση Γ κατηγορίας, η Ελευθερία, πήρε διαβάθμιση για την επόμενη σεζόν στην Β κατηγ. ενός ομίλου(13 ομ.).

2012-13 ΠΑΜΠ. (> 98 , >14χρ. )

2012-13 ΜΙΝΙ. (> 00 , >12χρ. )

2012-13 ΜΙΝΙ. (> 00 , >12χρ. )

2012-13 ΜΙΝΙ. (> 00 , >12χρ. )

2012-13 ΜΙΝΙ. (> 00 , >12χρ. )

2012-13 ΠΡΟΜΙΝΙ. (> 01 , >11χρ. )

σεζόν 2013-2014  (αγοριών)

άνδρες Ε.Σ.Κα.Ν.Α. Α ΕΣΚαΝΑ θ. 14η/14 ομ.   υποβ/μός κόουτς: Σγούρος-Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου
ΕΦΗΒΟΙ  (γεν.95>)18χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ θ.  4η/12 ομ.   κόουτς: Ορφανίδης
ΠΑΙΔΕΣ (γεν.98>)18χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ θ. 10η/12 ομ. υποβ/μός κόουτς: Σταμούλης
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (γεν.99>)14χρ.> ΕΣΚαΝΑ α. φάση   κόουτς: Βελινιάτης
ΜΙΝΙ (γεν.01>)12χρ.> ΕΣΚαΝΑ φ-8 (θ. 7η/45 ομ.)   κόουτς: Τσάχαλος
ΠΡΟΜΙΝΙ (γεν.02>)11χρ.>       κόουτς: Βελινιάτης

2013-14 ΕΦΗΒ. (> 95 , >18χρ. ){Β κατηγ.} 1η σεζόν στην β κατηγ. ενός ομίλου. 4η θέση, και άνοιγμα ενός κύκλου όπου η Ελευθερία θα αποτελέσει την βασική ομάδα αυτής της κατηγορίας.

2013-14 ΕΦΗΒ. (> 95 , >18χρ. ){Β κατηγ.} Διεκδίκησαν ως το φινάλε την 3η θέση ανόδου.

2013-14 ΕΦΗΒ. (> 95 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2013-14 ΕΦΗΒ. (> 95 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2013-14 ΕΦΗΒ. (> 95 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2013-14 ΠΑΙΔ. (> 98 , >15χρ. ){Β κατηγ.} Δυστυχώς ήταν μια κακή σεζόν με την ομάδα να καταλήγει στην Γ κατηγορία.

2013-14 ΠΑΙΔ. (> 98 , >15χρ. ){Β κατηγ.} πτώση

2013-14 ΠΑΙΔ. (> 98 , >15χρ. ){Β κατηγ.} πτώση

2013-14 ΠΑΙΔ. (> 98 , >15χρ. ){Β κατηγ.} πτώση

2013-14 ΠΑΜΠ. (> 99 , >14χρ. )

2013-14 ΜΙΝΙ. (> 01 , >12χρ. ). Μια εξαιρετική ομάδα μίνι, που θα φτάσει ως την τελική φάση των μίνι.

2013-14 ΜΙΝΙ. (> 01 , >12χρ. ). Το δυναμικό αυτό θα αποτελέσει σε επόμενες σεζόν, τον πυρήνα των ομάδων παίδων που θα ανέβουν δύο κατηγορίες.

2013-14 ΠΡΟΜΙΝΙ. (> 02 , >11χρ. )

2013-14 ΠΡΟΜΙΝΙ. (> 02 , >11χρ. )

σεζόν 2014-2015  (αγοριών)

άνδρες  Ε.Σ.Κα.Ν.Α. Β ΕΣΚαΝΑ θ. /14 ομ.   άνοδος κόουτς: Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου
ΕΦΗΒΟΙ  (γεν.96>)18χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ θ. 4η/12 ομ.   κόουτς: Σολωμός, Νικολαϊδης
ΠΑΙΔΕΣ (γεν.99>)15χρ.> Γ ΕΣΚαΝΑ β. φάση   κόουτς: Σολωμός
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (γεν.00>)14χρ.>  ΕΣΚαΝΑ α. φάση   κόουτς: Σταμούλης
ΜΙΝΙ (γεν.02>)12χρ.>  ΕΣΚαΝΑ β. φάση   κόουτς: Τσάχαλος
ΠΡΟΜΙΝΙ (γεν.03>)11χρ.>       κόουτς: Τσάχαλος

2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.} 3η συνεχόμενη σεζόν και 4η θέση, μια μόλις μακριά από την άνοδο.

2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2014-15 ΕΦΗΒ. (> 96 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2014-15 ΠΑΙΔ. (> 99 , >15χρ. ){Γ κατηγ.} Εφτασαν ως την β φάση της Γ κατηγορίας ενώ διεκδίκησαν την είσοδο στους τελικούς της ανόδου.

2014-15 ΠΑΙΔ. (> 99 , >15χρ. ){Γ κατηγ.} Αίγινα

2014-15 ΠΑΙΔ. (> 99 , >15χρ. ){Γ κατηγ.} Ταξίδι στην Αίγινα.

2014-15 ΠΑΙΔ. (> 99 , >15χρ. ){Γ κατηγ.}

2014-15 ΠΑΙΔ. (> 99 , >15χρ. ){Γ κατηγ.}

2014-15 ΠΑΙΔ. (> 99 , >15χρ. ){Γ κατηγ.}

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 02 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 02 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 02 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 02 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 00 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 00 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 00 , >14χρ. )

2014-15 ΠΑΜΠ. (> 00 , >14χρ. )

2014-15 ΜΙΝΙ. (> 02 , >12χρ. ). Έφτασαν ως την β φάση.

2014-15 ΜΙΝΙ. (> 02 , >12χρ. ). Ταξίδι στην Αίγινα.

2014-15 ΜΙΝΙ. (> 02 , >12χρ. )

2014-15 ΜΙΝΙ. (> 02 , >12χρ. )

2014-15 ΜΙΝΙ. (> 02 , >12χρ. )

2014-15 ΠΡΟΜΙΝΙ. (> 03 , >11χρ. )

 σεζόν 2015-2016  (αγοριών)

άνδρες Ε.Σ.Κα.Ν.Α. Α ΕΣΚαΝΑ θ. 8η/14 ομ.     κόουτς: Τσαραπατσάνης, Παπαναστασίου -Κλιγκόπουλος, Γεωργάκης
ΕΦΗΒΟΙ  (γεν.97>)18χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ θ.  8η/12 ομ.   κόουτς: Σολωμός, Νικολαϊδης
ΠΑΙΔΕΣ (γεν.00>)18χρ.> Γ ΕΣΚαΝΑ φ-6 (θ. 1η/35 ομ.) άνοδος κόουτς: Σολωμός, Ανδρειωμένος
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (γεν.01>)14χρ.> ΕΣΚαΝΑ β. φάση   κόουτς: Ανδρειωμένος, Μακρίδης
ΜΙΝΙ (γεν.03>)12χρ.> ΕΣΚαΝΑ α. φάση   κόουτς: Τσάχαλος
ΠΡΟΜΙΝΙ (γεν.04>)11χρ.>       κόουτς: Ανδρειωμένος, Μακρίδης

2015-16 ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.} Η 8η θέσή μετά από σερί σεζόν, όπου διεκδικήθηκε η άνοδος.

2015-16 ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2015-16 ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2015-16 ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2015-16 ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2015-16 ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2015-16 ΕΦΗΒ. (> 97 , >18χρ. ){Β κατηγ.}

2015-16 ΠΑΙΔ. (> 00 , >15χρ. ){Γ κατηγ.} Σαρωτική πορεία, πρώτη Θέση και άνοδος στην β κατηγορία.

2015-16 ΠΑΙΔ. (> 00 , >15χρ. ){Γ κατηγ.} 1η θέση & άνοδος

2015-16 ΠΑΙΔ. (> 00 , >15χρ. ){Γ κατηγ.} 1η θέση & άνοδος

2015-16 ΠΑΙΔ. (> 00 , >15χρ. ){Γ κατηγ.} 1η θέση & άνοδος

2015-16 ΠΑΙΔ. (> 00 , >15χρ. ){Γ κατηγ.} 1η θέση & άνοδος

2015-16 ΠΑΙΔ. (> 00 , >15χρ. ){Γ κατηγ.} 1η θέση & άνοδος

2015-16 ΠΑΙΔ. (> 00 , >15χρ. ){Γ κατηγ.} 1η θέση & άνοδος

2015-16 ΠΑΙΔ. (> 00 , >15χρ. ){Γ κατηγ.}Πρωτάθλημα Γ κατηγορίας. Την επόμενη σεζόν θα ακολουθήσει το πρωτάθλημα της Β.

2015-16 ΠΑΜΠ. (> 01 , >14χρ. )

2015-16 ΠΑΜΠ. (> 01 , >14χρ. )

2015-16 ΠΑΜΠ. (> 01 , >14χρ. ). Έφτασαν ως την β φάση.

2015-16 ΠΑΜΠ. (> 01 , >14χρ. )

2015-16 ΜΙΝΙ. (> 03 , >12χρ. )

2015-16 ΜΙΝΙ. (> 03 , >12χρ. )

2015-16 ΜΙΝΙ. (> 03 , >12χρ. )

2015-16 ΜΙΝΙ. (> 03 , >12χρ. )

2015-16 ΜΙΝΙ. (> 03 , >12χρ. )

2015-16 ΠΡΟΜΙΝΙ. (> 04 , >11χρ. )

2015-16 ΠΡΟΜΙΝΙ. (> 04 , >11χρ. )

2015-16 ΠΡΟΜΙΝΙ. (> 04 , >11χρ. )

2015-16 ΠΡΟΜΙΝΙ. (> 04 , >11χρ. )

σεζόν 2016-2017  (αγοριών)

10ος/2016 ξεκίνησε η καταγραφή γεγονότων στην παρούσα ιστοσελίδα

άνδρες Ε.Σ.Κα.Ν.Α. Α ΕΣΚαΝΑ θ. 13η/14 ομ.   υποβ/μός κόουτς: Κλιγκόπουλος.Γεωργάκης - Παπαναστασίου
ΕΦΗΒΟΙ  (γεν.98>)18χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ θ. 5η/12 ομ.   κόουτς: Γεωργάκης
ΠΑΙΔΕΣ (γεν.01>)15χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ θ. 1η/12 ομ. άνοδος κόουτς: Σιγάλας
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (γεν.02>)14χρ.>  ΕΣΚαΝΑ β. φάση   κόουτς: Μεσσήνης, Λύτρας
ΜΙΝΙ (γεν.04>)12χρ.>  ΕΣΚαΝΑ (όμιλος) θ. 2η/10 ομ.   κόουτς: Τσάχαλος
ΠΡΟΜΙΝΙ (γεν.05>)11χρ.>  ΕΣΚαΝΑ (όμιλος) θ. 5η/10 ομ.   κόουτς: Μακρίδης

2016-17 ΕΦΗΒ. (> 98 , >18χρ. ){Β κατηγ.} Επιστροφή στις κορυφαίες θέσεις της β κατηγορίας και 5η θέση.

2016-17 ΠΑΙΔ. (> 01 , >15χρ. ){Β κατηγ.} Πρωτάθλημα β κατηγορίας και 2η συνεχόμενη άνοδος. Η Ελευθερία επιστρέφει στην Α μετά από 7 σεζόν.

2016-17 ΠΑΜΠ. (> 02 , >14χρ. )

2016-17 ΜΙΝΙ. (> 04 , >12χρ. )

2016-17 ΜΙΝΙ. (> 04 , >12χρ. ). Εξαιρετική ομάδα, ουσιαστικά ήταν η 2η ομάδα του ομίλου της.(δεν υφίστανται πλέον επόμενες φάσεις στα μίνι)

2016-17 ΠΡΟΜΙΝΙ. (> 05 , >11χρ. ). Ήταν μια καλή ομάδα απένανατι σε παραδοσιακές δυνάμεις στις υποδομές.

σεζόν 2017-2018  (αγοριών)

άνδρες Ε.Σ.Κα.Ν.Α. Β ΕΣΚαΝΑ θ. 3η/14 ομ.   άνοδος κόουτς: Παπαναστασίου
ΕΦΗΒΟΙ  (γεν.99>)18χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ θ.  /12 ομ.   κόουτς: Σιγάλας
ΠΑΙΔΕΣ (γεν.02>)15χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ θ.  7η/13 ομ.   κόουτς: Μεσσήνης
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (γεν.03>)14χρ.>  ΕΣΚαΝΑ β. φάση   κόουτς: Μεσσήνης
ΜΙΝΙ (γεν.05>)12χρ.>  ΕΣΚαΝΑ (όμιλος) θ.  6η/11 ομ.   κόουτς: Μακρίδης
ΠΡΟΜΙΝΙ (γεν.06>)11χρ.>  ΕΣΚαΝΑ (όμιλος) θ.  6η/9 ομ.   κόουτς: Λύτρας

2017-18 ΕΦΗΒ. (> 99 , >18χρ. ){Β κατηγ.} Και πάλι στους ισχυρούς της β με την 5η θέση, ενώ η ομάδα μας είναι η παλαιότερη στην κατηγορία.

2017-18 ΠΑΙΔ. (> 02 , >15χρ. ){Α κατηγ.} Ωραία σεζόν, κόντρα στα προγνωστικά για υποβιβασμό, έχασν στο ¨τσακ¨τα πλέι οφ.

2017-18 ΠΑΜΠ. (> 03 , >14χρ. ){Α κατηγ.} Στην β φάση θα μπορούσαν περισσότερα αλλά η ομάδα έδωσε βάση στο παιδικό και έπαιξαν με πολλές απουσίες.

2017-18 ΜΙΝΙ (> 05 , >12χρ. ). Πολλήψ καλή πορεία με εντυπωσιακές νίκες.

2017-18 ΠΡΟΜΙΝΙ. (> 06 , >11χρ. ). Από τις ισχυρές ομάδες του ομίλου τους.

σεζόν 2018-2019  (αγοριών)

άνδρες Ε.Σ.Κα.Ν.Α. Α ΕΣΚαΝΑ
θ.  4η/15 ομ. 8άδα κυπ.   κόουτς: Σίμος, Δολιανίτης
ΕΦΗΒΟΙ  (γεν.00>)18χρ.> Β ΕΣΚαΝΑ θ.  4η/12 ομ.   κόουτς: Ποτόσογλου Ν., Ποτόσογλου Μ.
ΠΑΙΔΕΣ (γεν.03>)15χρ.> Α ΕΣΚαΝΑ θ.  9η/12 ομ.   κόουτς: Μεσσήνης
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (γεν.04>)14χρ.>  ΕΣΚαΝΑ α. φάση   κόουτς: Μεσσήνης, Λύτρας
ΜΙΝΙ (γεν.05>)12χρ.>  ΕΣΚαΝΑ α. φάση   κόουτς: Μακρίδης
ΠΡΟΜΙΝΙ (γεν.06>)11χρ.>  ΕΣΚαΝΑ (όμιλος) θ.  6η/ 9 ομ.   κόουτς: Κατσούρης

2018-19 ΕΦΗΒ. (> 00 , >18χρ. ). Και πάλι 4η θέση, ως μια από τις πιο δυνατές ομάδες της κατηγορίας.

2018-19 ΠΑΙΔ. (> 03 , >15χρ. )

2018-19 ΠΑΙΔ. (> 03 , >15χρ. ). Κια πάλι κόντρα στα προγνωστικά, οι παίδες στα πλέι οφ. Δεν θα αποπκλειστούν στο γήπεδο αλλά από μια ανόητη απόφαση-τιμωρία.

2018-19 ΠΑΜΠ. (> 04 , >14χρ. )

2018-19 ΜΙΝΙ (> 06 , >12χρ. )

2018-19 ΠΡΟΜΙΝΙ (> 07 , >11χρ. )

σεζόν 2019-2020 (αγοριών)

σεζόν 2020-2021  (αγοριών)